Professor Judith Bennett

York Üniversitesinde Fen Eğitimi alanında Profesör olan Judith Bennett, yüksek lisans ve doktora eğitimini fen eğitimi alanında tamamlamıştır. Araştırma alanları arasında bilimle ilgili tutumlar, gençlerin fen bilimine verdikleri tepkiler, bilim öğretiminde yeni yaklaşımların etkisi, program geliştirme ve değerlendirme ve fen eğitiminde araştırma kanıtlarının sistematik olarak gözden geçirilmesi gibi konular yer almaktadır.

Bennett, aynı zamanda devlet tarafından desteklenen “Evidence Informed Policy and Practice Initiative” proejesinde, Bilim İnceleme Grubunun yöneticisi olarak görev yapmıştır. Science: İngiltere’de Salters Approach ve Salters Advanced Chemistry ve ABD’de Prime Science gibi ulusal ve uluslararası program geliştirme projelerinde yer almıştır.  Almanya’daki ve Güney Afrika’daki meslektaşlarıyla ortak projeler üzerinde çalışmış, Fen Bilimleri Eğitimi Derneği (ASE) Araştırma Komitesi Başkanı olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda Ulusal STEM Öğrenim Merkezi’nin çalışmalarını denetleyen STEM Öğrenme Kurulu ve Royal Society of Chemistry’in de üyesidir.