Destekleyen Dergiler

UFBMEK 2018’de tam metin yayımlamak üzere destek olan dergiler aşağıda listelenmiştir.  Hakem değerlendirmelerinde belirli puan alan yapılandırılmış özetler, yazarların tam metin halinde ilgili dergilere göndermeleri üzerine dergilerin yazım ve değerlendirme kuralları doğrultusunda incelemeye alınacaktır. Tam metin yayımlanmasına karar verilen özetler kongre kurulları tarafından kongre sonrasında ilan edilerek dergi editörlüklerine ve yazarlara duyurulacaktır. Her dergide belirli sayıda tam metin yayınlanacaktır.