Kongrenin Ana Teması “21. YÜZYIL BECERİLERİ VE ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ” olarak belirlenmiştir.

UFBMEK 2018 kongresinde Fen ve Matematik Eğitiminde aşağıdaki konular ele alınacaktır.

  • Öğretmen eğitimi
  • Öğretim programları
  • Öğretim yöntemleri
  • Öğretim teknolojileri ve uygulamaları
  • Ölçme ve değerlendirme
  • FeTeMM ve uygulamaları
  • Çevre ve sağlık eğitimi
  • Özel eğitim
  • Okul dışı öğrenme ortamları