Kongre Kurulları

A- ONUR KURULU

Dr. İsmet YILMAZ (Millî Eğitim Bakanı)

Prof. Dr. Hüseyin BAĞ (Pamukkale Üniversitesi Rektörü)

 

B- DANIŞMA KURULU                      

Prof. Dr. Erdinç DURU (PAÜ Eğitim Fakültesi Dekan V.)

 

C- DÜZENLEME KURULU

 

D- YÜRÜTME KURULU

 

E- SEKRETERYA