ANA PANEL: 21. YY. BECERİLERİ VE ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

 

Prof. Dr. Alipaşa AYAS, Bilkent Üniversitesi

 

Prof. Dr. Alipaşa Ayas lisans derecesini Karadeniz Teknik Üniversitesi’nden almış, yüksek lisans derecesini Karadeniz Teknik Üniversitesi ve University of New Brunswick’de tamamlamıştır Doktora derecesini University of Southampton’dan alan Prof. Dr. Alipaşa Ayas, Fatih Eğitim Fakültesinde öğretim üyesi olarak çalışmıştır. Şu anda Bilkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyeliği görevini yürütmekte olan Alipaşa Ayas, Türkiye’de Öğretmen Eğitiminde Akreditasyon çalışmalarını başlatmış halen EPDAD (Eğitim Fakülteleri Programlarını Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) bünyesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarını devam ettirmektedir.

 

 

Prof. Dr. Mustafa SÖZBİLİR, Atatürk Üniversitesi

 

Lisans eğitimini 1994 yılında Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Kimya Öğretmenliği’nde tamamlayan Sözbilir, 1997 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü’nde yüksek lisansını, 2001 yılında ise İngiltere York Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde doktorasını tamamladı. Genelde fen eğitimi, özelde ise kimya eğitimi alanında çalışan Sözbilir, ağırlıklı olarak araştırma yöntemleri ve alan eğitimi konularında değişik dersleri yürütmektedir. Araştırma ilgi alanları arasında; Fen Eğitiminde Araştırma-Uygulama Boşluğu, kavram öğrenimi, yaşam temelli öğretim, probleme dayalı öğretim, öğreti programı çalışmaları, içerik analizi çalışmaları ve özel eğitim çalışmaları gibi konular yer almaktadır.

 

 

 

Doç. Dr. Semih AKTEKİN, Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü

1996 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Millî Eğitim Bakanlığı burslusu olarak gittiği İngiltere’de Nottingham Üniversitesi’nde Tarih Eğitimi alanında tezsiz yüksek lisans (PGCE), Okul Geliştirme ve Sürekli Mesleki Gelişim (School Improvement and Continuing Professional Development) alanında yüksek lisans ve Öğretmen Eğitimi (Teacher Education) alanında doktora dereceleri aldı. 2004 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fatih Eğitim Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Tarih Eğitimi alanında doçent unvanı aldı. Alanıyla ilgili birçok ulusal ve uluslararası proje yürüttü. ÖSYM, TÜBİTAK ve Ulusal Ajans’ta farklı komisyonlarda çalıştı. Türkiye Yükseköğretimini, Avrupa Yükseköğretim alanı ile uyumlu hale getirmeye çalışan Bologna Uzmanları Ulusal Takım Projesinde, Bologna Uzmanı olarak görev aldı. Türkiye Fulbright Eğitim Komisyonu ve Avrupa Tarih Eğitimcileri Birliği EUROCLIO (European Association of History Educators) yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptı. 14 Mart 2014 tarihinden itibaren Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürlüğü görevini yürüten Semih AKTEKİN, 13 Ocak 2016 tarihinde Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğüne atanmıştır.

 

 

2. PANEL: STEM Eğitimi

 

Prof. Dr. Salih ÇEPNİ, Uludağ Üniversitesi

 

1986 yılında KTÜ Fizik Öğretmenliği programından mezun olan Prof. Dr. Salih Çepni, 1987 yılında aynı kurumda araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1988 yılında yüksek lisans ve doktora öğrenimini tamamlamak üzere YÖK tarafından yurt dışına görevlendirildi. Yüksek lisansını fen eğitimi alanında 1990 yılında New Brunswick Üniversitesinde, doktorasını da 1993 yılında Southampton Üniversitesinde fen eğitimi alanında tamamladı. 1994 yılında Yrd. Doç. olarak KTÜ Fatih Eğitim Fakültesinde göreve başladı. 1997 yılında Doçent oldu. 1997-1999 yılları arasında YÖK Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesinde görev aldı. 2003 yılında profesör olan Çepni, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görevine devam etmektedir.

 

 

Prof. Dr. Erdinç ÇAKIROĞLU, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Erdinç Çakıroğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Matematik Eğitimi dalında öğretim üyesidir. 2000 yılında Indiana Üniversitesinden doktora derecesini aldıktan sonra, ODTÜ’de çalışmaya başladı. Halen ODTÜ Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BİLTEMM) başkanlığını yürütmektedir. Yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli hizmet içi ve hizmet öncesi matematik öğretmen eğitimi ve mesleki gelişim programlarında görev aldı. Matematik eğitiminin iyileştirilmesine ve sorunlarının giderilmesine yönelik okul temelli çeşitli proje ve öğretmen eğitimi çalışmaları yürüttü. Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2005 ve 2013 yılı ilköğretim matematik dersi öğretim programlarını hazırlayan komisyonda görev aldı ve koordine etti. Ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış makaleleri, kitap bölümleri ve konferans bildirileri bulunmaktadır. Araştırma ve ilgi alanları arasında matematik öğretmen eğitimi, ilkokul ve ortaokul matematiğine yönelik öğretim tasarımı, STEM eğitimi ve tasarım temelli eğitim araştırmaları gelmektedir.

 

 

Prof. Dr. Gül ÜNAL ÇOBAN, Dokuz Eylül Üniversitesi

 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fizik Öğretmenliği ve Fizik programlarından mezun olmuş ve Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Fen Bilgisi Öğretmenliği programında sırasıyla yüksek lisans ve doktora programlarını tamamlamıştır. Dokuz Eylül Üniversitesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Başlıca ilgi alanları öğretmen eğitimi ve fen eğitimi olan Prof.Dr. Ünal Çoban’ın; modele dayalı fen öğretimi, bilimin doğası ve bilim felsefesi, Teknolojik Pedagojik Alan Bilgisi ve argümantasyon konularında çalışmaları bulunmaktadır.

 

 

 

 

Prof. Dr. Bülent ÇAVAŞ, Dokuz Eylül Üniversitesi

 

Lisans eğitimini 1998 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilgisi Öğretmenliği’nde tamamlayan Çavaş, aynı alanda 2002 yılında yüksek lisansını, 2005 yılında doktorasını ve 2009 yılında da Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde doktora sonrası eğitimini tamamlamıştır. 2011 yılında Doçentlik unvanını alan Cavaş, 2016 yılında beri Profesör olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda görev yapmaktadır. Fen eğitimi ve fen öğretmeni yetiştirme alanlarında birçok ulusal ve uluslar arası projede yer almaktadır.

 

3. PANEL: Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Fen ve Matematik Eğitimi
 

Prof. Dr. Adnan BAKİ, Karadeniz Teknik Üniversitesi

 

Prof. Dr. Adnan BAKİ, 1982 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Fatih Eğitim Fakültesi Matematik Eğitimi Bölümü’nde lisans eğitimini tamamladı. YÖK tarafından 1988 yılında Kanada’ya gönderildi. Matematik eğitimi alanında yüksek lisansını New Brunswick Üniversitesi’nde tamamladı. Doktora çalışmalarını İngiltere’nin Londra Üniversitesi’nde “Öğretmen Eğitimi ve Bilgisayar Destekli Matematik Öğretimi” alanında tamamladı. 1994 yılında Türkiye’ye döndü. Alanında birçok ulusal ve uluslar arası yayını bulunmaktadır.

 

 

 

Prof. Dr. Mehmet KÜÇÜK, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi

 

Prof. Dr. Mehmet Küçük, Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Eğitimi alanında 1999 yılında lisansını, 2002 yılında yüksek lisansını ve 2006 yılında doktorasını tamamladı.

Görev yapmakta olduğu Recep Tayyip Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı’nda ağırlıklı olarak alan eğitimi ve araştırma yöntemleri konularında lisans ve lisansüstü dersleri yürütmektedir. Araştırma alanları arasında kavram öğretimi, bilimin doğası ve öğretimi, öğretmen eğitimi gibi konular yer almaktadır.

 

 

 

Prof. Dr. Jale ÇAKIROĞLU, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

 

Lisans eğitimini 1992 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Biyoloji Eğitimi alanında tamamladı. Yüksek lisans derecesini yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Eğitimi alanında alan Çakıroğlu, doktora derecesini Indiana Üniversitesi’nde Eğitim Programları ve Öğretim alanında 2000 yılında aldı. Araştırma alanları arasında öğretmen eğitimi, fen eğitimi, bilimin doğası, öğrenme ortamları gibi konular yer almaktadır.

 

 

 

Prof. Dr. Sinan OLKUN, TED Üniversitesi

 

Lisans eğitimini 1985 yılında Marmara Üniversitesi’nde tamamladı. Yüksek lisans derecesini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Bilimleri bölümünde 1995 yılında, doktora derecesini ise Amerika Birleşik Devletleri, Arizona Eyalet Üniversitesi’nde ilköğretimde matematik eğitimi alanında 1999 yılında aldı.

1999-2004 yılları arasında Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 2004 yılında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’ne geçiş yaptı. Aynı fakültede ilköğretim bölümü başkanlığı ve sınıf öğretmenliği anabilim dalı başkanlığı yaptı. Aynı zamanda sınıf öğretmenliği lisans, matematik eğitimi yüksek lisans ve doktora programlarının koordinatörlüğünü yaptı.

İlköğretimde matematik eğitimi alanında öğretim üyesi olarak lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri vermekte, aynı zamanda araştırmalar yapmaktadır. Çocukta matematiksel düşünmenin gelişimi, geometrik düşünmenin gelişimi ve sayma ve hesaplama güçlükleri üzerine çalışmaktadır.

 

Prof. Dr. Hülya YILMAZ, Ege Üniversitesi

Lisans eğitimini 1986 yılında Ege Üniversitesi’nde tamamlayan Yılmaz, 1990 yılında aynı üniversitede yüksek lisansını ve 1996 yılında fizik alanında doktora eğitimini tamamladı. 2009 yılından beri Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi anabilim Dalı’nda Profesör olarak görevine devam eden Yılmaz’ın uzmanlık alanları arasında atom ve molekül fiziği, fizik eğitimi gibi konular yer almaktadır.