Poster Yazım Kuralları

 

Her poster, oturumuna göre sıra ile numaralandırılacaktır. Katılımcılar poster bildirilerini belirtilen saatler içerisinde kendilerine ayrılmış olan panolarını bularak asacaklardır. Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.

Poster oturumunun sonunda posterler katılımcılar tarafından kaldırılacaktır. Oturum bitiminde kaldırılmamış posterler görevliler tarafından kaldırılacaktır. Kongre Komitesi kaldırılmamış posterlerden sorumlu değildir.

 

Poster Dizayn Kuralları

Poster Boyutları: 70 X 90 cm boyutlarında ve dikey olarak tasarlanmalıdır.

 

Başlık

Poster başlığı, 48 punto Times New Roman Karakterinde ve koyu olarak yazılmalıdır (Poster başlığının, iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir).

 

Düzen

Amaç, açıklık ve basitlik olmalıdır. Metin, iki sütun halinde verilmelidir (her bir sütun 30 cm x 83 cm). İki sütun arasında 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Uygun şekiller, tablolar, grafikler ve fotoğraflar kısa bir açıklama ile kullanılmalıdır. Tüm kullanılan araçlar en az 2 metreden görülebilmeli/okunabilmelidir.

 

Yazım Kuralları

Kısaltmalardan ve genel olarak kabul edilmeyen tanımlamalardan kaçınılmalıdır. Yazı tipi, poster içinde birbiri ile uyumlu olmalıdır.

 • Kâğıdın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
 • Yazar Ad(lar)ı 36 punto Times New Roman karakterinde ve koyu olarak yazılmalıdır.
 • Yazar adres(ler)i 28 punto Times New Roman karakterinde yazılmalıdır.
 • Metin başlıkları 24 punto Times New Roman karakterinde ve koyu olarak yazılmalıdır.
 • Metin 24 punto Times New Roman karakterinde yazılmalıdır.

 

Posterde aşağıdaki sorulara cevap aranmalıdır.

 1.  Okuyucunun neyi hatırlamasını istiyorum?
 2.  Vermek istediğim mesaj anlaşılır mı?
 3.  Önemli noktaları vurguladım mı?
 4.  Kelimeler ile görsel malzemeler arasında denge var mı?
 5.  Posterin yazım tarzı anlaşılır mı?
 6.  Poster, açıklama yapmadan anlaşılıyor mu?

 

Posterler,

 • Başlık, yazar adları ve adresleri
 • Giriş ve araştırmanın amacı
 • Yöntem
 • Bulgular ve Tartışma
 • Sonuçlar

kısımlarını içermelidir.