Kongrede bireysel bildiri ve poster sunuların yanı sıra; panel ve çalıştay gibi farklı etkinliklerin de yer alması planlanmaktadır. Kongre’de sunu dili Türkçe’dir.

PANEL 
Kongre kapsamında 3 panel planlanmaktadır. Seçilen bir ana konu üzerinde konunun uzmanlarından seçilmiş 3-4 kişinin konuşma yaptığı ve sonrasında konuşmalarda ortaya çıkan görüşlerin konuşmacılar ve dinleyiciler tarafından serbestçe ve ayrıntılı bir biçimde tartışıldığı etkileşimli oturumdur.

ÇALIŞTAY

Kongre kapsamında çalıştaylar yapılacaktır. Çalıştaylar, uygulamaya dönük olmalıdır. Çalıştay yapmak isteyen kişi yada kişiler aşağıdaki başlıkları içeren bir word dökümanını doldurarak bir sayfayı geçmeyecek şekilde en geç 15 Haziran 2018 tarihine kadar kongre mail adresine (ufbmek2018@pau.edu.tr) göndermelidir. Çalıştay ekibi en fazla 5 kişiden oluşmalıdır.

– Çalıştay ekibi (varsa görev dağılımı)
– Çalıştayın amacı
– Hedef kitle
– Katılımcı sayısı
– Oturma düzeni
– Çalıştayın içeriği
– Süresi
– Katılımcılardan istenilen araç-gereç(ler)

Çalıştay katılımcıları, kongreye kayıt yaptıran kişiler arasından belirlenecektir. Katılımcıların belirlenmesine yönelik olarak kongre sayfasında duyurular yapılacaktır.

Çalıştayı gerçekleştirecek olan kişi ya da kişilerin katılım ücretini yatırmaları zorunludur. Bildirisiz sadece çalıştay için görev alacak ekip üyesi(leri)nin dinleyici ücreti yatırmaları yeterli sayılacaktır. Çalıştay ekibine herhangi bir ücret ödemesi yapılmayacaktır.

BİLDİRİ 
Bir birey ya da grubun araştırma sonuçlarını, düşünce veya deneyimlerini aktaran sunu olup yaklaşık 15 dakika sunuya, 5 dakika tartışmaya ayrılacak olup bir başkan tarafından yönetilen bir oturumda 4-6 sunuş yapılacaktır.

POSTER 

Her poster oturumuna göre sıra ile numaralandırılacaktır. Katılımcılar Poster bildirilerini belirtilen saatler içerisinde kendilerine ayrılmış olan panolarını bularak  asacaklardır. Poster sahipleri programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.

Poster oturumunun sonunda posterler katılımcılar tarafından kaldırılacaktır. Oturum bitiminde kaldırılmamış posterler görevliler tarafından kaldırılacaktır. Kongre Komitesi alınmamış posterlerden sorumlu değildir.

Poster Dizayn Kuralları
Poster Boyutları: 70 cm en x 90 cm boy boyutlarında ve dik olarak dizayn edilmelidir.

Başlık: Poster Adı 48 punto Times New Roman Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır (poster adının iki satırı geçmemesine özen gösterilmelidir).

Düzen: Amaç açıklık ve basitlik olmalıdır. Metin iki sütun halinde verilmelidir (her bir sütun 30 cm x 83 cm). İki sütun arası 3 cm boşluk bırakılmalıdır. Uygun şekiller, tablolar, grafikler ve fotoğraflar kısa bir açıklama ile kullanılmalıdır. Tüm kullanılan araçlar en az 2 m’den okunabilmelidir.

Yazım Kuralları: Kısaltmalardan ve genel olarak kabul edilmeyen tanımlamalardan kaçınılmalıdır. Yazı tipi poster içinde birbiri ile uyumlu olmalıdır.
• Kâğıdın üst, alt, sol ve sağ kenarından 2,5 cm boşluk bırakılmalıdır.
• Yazar Ad(lar)ı 36 punto Times New Roman Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
• Yazar adres(ler)i 28 punto Times New Roman Karakterinde yazılmalıdır.
• Metin başlıkları 24 punto Times New Roman Karakterinde ve koyu (bold) olarak yazılmalıdır.
• Metin 24 punto Times New Roman Karakterinde yazılmalıdır.

 Posterde aşağıdaki sorulara cevap aranmalıdır.
1.  Okuyucunun neyi hatırlamasını istiyorum?
2.  Vermek istediğim mesaj anlaşılır mı?
3.  Önemli noktaları vurguladım mı?
4.  Kelimeler ile görsel malzemeler arasında denge var mı?
5.  Posterin yazım tarzı anlaşılır mı?
6.  Açıklama yapmadan poster anlaşılıyor mu?