Sayın Yazarlarımız,

Bildiri Gönder” butonu altında yer alan boşlukları doldurduktan sonra ikinci aşamada “Dosya Gönder” butonuna tıklayarak gerekli bilgileri giriniz ve sonra dosyanızı seçerek gönder butonuna basınız. Bu şekilde bildiri gönderme işlemi tamamlanmış olacaktır.

Oluşturduğunuz ŞİFRENİZİ ve size verilen ID NUMARASINI kaydetmeniz ileriki süreçlerde yapılacak olan işlemler açısından son derece önemlidir.

*********************************************************************************************

UFBMEK 2018’de bildiri gönderiminde yapılandırılmış özet uygulaması kullanılacaktır. Yapılandırılmış özet uygulamasında aşağıda belirtilen başlıklarda metinlerin hazırlanıp bildiri gönderim sistemine girilmesi gereklidir.

Yapılandırılmış özet en az 900 en fazla 1200 kelime olacak şekilde planlanmalıdır. Yapılandırılmış özetin alt başlıkları aşağıdaki gibidir. Kelime sayısına başlık,  kısa özet, anahtar kelimeler ve kaynaklar dahil değildir.

Önemli Not: Yapılandırılmış özetlerde yazar künyesi, değerlendirmenin sağlığı açısından kesinlikle belirtilmemelidir.

 • Çalışmanın başlığı

Çalışmanın özelliklerini içerecek ve 16 kelimeyi geçmeyecek şekilde yazılmalıdır.

 • 150-200 kelimelik kısa özet

Çalışmayı ve aşamalarını ifade eden kısa özet 10 punto yazılmalıdır.

 • Anahtar kelimeler

Çalışmayı özetleyen 3-5 arasında anahtar kelimeler yer almalıdır.

 • Giriş

Literatür sentezli olarak problem durumu gerekçelendirilmelidir.

 • Amaç

Çalışmanın amacı ifade edilmelidir

 • Yöntem

Çalışmanın metodolojisi ve çalışmanın problem durumuna bağlı olarak seçilme nedeni ve takip edilen uygulama/işlem yolu  açıklanmalıdır.

 • Evren ve/veya Örneklem

Evren ve/veya örneklemin niteliksel ve niceliksel özellikleri, örneklem seçme yöntemi açıklanmalıdır.

 • Veri toplama araçları ve analizleri

Veri toplama araçlarının geliştirilmesi/geçerlik ve güvenirlik özellikleri/pilot uygulama sonuçları/veri araçlarının uygulanması/analizlerinin nasıl yapıldığı açıklanmalıdır.

 • Bulgular
 • Tartışma ve sonuç

Literatür destekli olarak elde edilen bulgular çalışmanın problem veya alt problemleri etrafında yorumlanmalıdır.

 • Öneriler

Çalışmadan elde edilen sonuçlara ve ileriki araştırmalara yol gösterecek şekilde somut, uygulanabilir öneriler sunulmalıdır.

 • Kaynaklar

Gerek metin içerisinde gösteriminde gerekse ‘Kaynaklar’ listesinde APA stili dikkate alınmalıdır.

 • Kabul edilen bildirilerin düzeltmeleri yazar(lar) tarafından yapılacak olup sisteme yüklenen düzeltilmiş versiyonlarında Kongre kurulları tarafından düzeltme yapılmayacaktır. Yazım ve anlam hatalarından yazarlar sorumludur.
 • Metinler, Windows için MS Word 2003 veya daha üzeri bir kelime işlemci programı kullanılarak hazırlanmalıdır. Hazırlanacak tam metinlerde; yazı karakteri Times New Roman, satır aralığı 1 satır, sayfa boyutu A4 (210X290 mm.) ve kenar boşlukları tüm kenarlar için 2,5 cm olacak biçimde ayarlanmalıdır.
 • Metin 12 punto ile iki yana yaslı olarak yazılmalı, paragraflar arasında boşluk bırakılmamalıdır. Paragraflarda satır başları 1 cm girintili olmalıdır.
 • Şekil yazısı alta, Tablo yazısı üste gelecek şekilde yazılmalı ve Şekil/Tablo başlığı numarasının yanında ilk kelimenin ilk harfi büyük diğer kelimeler küçük harf olacak şekide yazılmalıdır. Şekiller/Tablolar metin içinde numarasıyla (ör. Şekil/Tablo 3.1’de de görüldüğü gibi …) verilmeli ve metin içerisine yerleştirilmelidir.
 • Metin içinde belirtilen tüm kaynaklar ‘Kaynaklar’ listesi içinde yer almalıdır.
 • Kaynak yazımında gerek metin içerisinde gerekse ‘Kaynaklar’ listesinin oluşturulmasında APA stili kullanılmalıdır

 

UYARI:Aşağıdaki linke tıklayarak bildirinizi gönderebilirsiniz. Bildiri gönderme işlemini gerçekleştirdikten sonra, “Dosya Gönder” butonuna tıklayarak, almış olduğunuz kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaparak .pdf ya da .docx uzantılı dosyanızı sisteme yüklemeniz çok önemlidir.

UYARI: Bildiri Gönder” sayfasında yer alan “Özet” kısmına, sadece kısa özetinizi yazmanız, yapılandırılmış özetinizi “Dosya Gönder” sayfasından göndermeniz gerekmektedir.

Önemli Not: Yapılandırılmış özetlerde yazar künyesi, değerlendirmenin sağlığı açısından kesinlikle belirtilmemelidir.

Özet Gönderme